• de
 • eu
 • en
 • nl
 • fr
 • es
 • pl
 • ch
 • ru
Fachkunden-Login

Net als een kuur in de bergen - alleen veel veiliger

Het absolute zuurstofpercentage van de omgevingslucht op grote hoogten is zoals bekend iets lager. Deze verschijnselen nemen mensen, afhankelijk van de hoogte, normaal amper waar.

 

Bij ons brandvermijdingssysteem OxyReduct® vermindert dankzij het principe van de zuurstofreductie ook het brandrisico, wat voor de toegankelijkheid van de beveiligde zones amper een beperking in houdt.

 

Voldoende om te ademen - voor een brand te weinig

De informatie BGI/GUV-I 5162 “Werken in een zuurstofarme atmosfeer” DGUV (Duitse Sociale Ongevallen Verzekering) van juni 2013 luidt:

 • Categorie 1: 21 vol.-% > zuurstofgehalte > 17 vol.-%
  Geen beperkingen, toegankelijk voor alle personen zonder bekende hart- en vaatziekte, of aandoening van de luchtwegen
 • Categorie 2: 17 vol.-% > zuurstofgehalte > 15 vol.-%
  Toegankelijk voor personen die alle 3 jaar door een arts worden onderzocht
 • Categorie 3: 15 vol.-% > zuurstofgehalte > 13 vol.-%
  Toegankelijk voor personen die alle 2 jaar door een arts worden onderzocht en alleen voor lichte werkzaamheden

Hebt u vragen?
Wij helpen u graag.

WAGNER Nederland B.V.

Tel.: +31 346 5580 10

info@wagner-nl.com

Bijkomende informatie