• de
  • eu
  • en
  • nl
  • fr
  • es
  • pl
  • ch
  • ru
Fachkunden-Login

"Bij ons kan het niet meer branden!"

Dat kunt u ook weldra zeggen, omdat met de hulp van OxyReduct® een atmosfeer wordt gecreëerd waarin branden niet langer kunnen ontstaan.


De grondbeginselen zijn even eenvoudig als geniaal:
De brandbaarheid van vaste stoffen staat in directe verhouding tot de zuurstofconcentratie. Door de gecontroleerde toevoer van stikstof in de veiligheidszone wordt het zuurstofgehalte verminderd. Resultaat: het risico van een open brand wordt uitgesloten. De met OxyReduct® beveiligde ruimten blijven toegankelijk.

De oplossingen voor maximale beveiligingseisen

OxyReduct® wordt overal gebruikt waar brandbeveiliging essentieel is. Met OxyReduct® is de angst voor brandgevaar duurzaam verdwenen.

Hoe functioneert OxyReduct®?

Actieve brandvermijding met OxyReduct®: Door een gepatenteerde technologie wordt het zuurstofgehalte in de lucht geregeld en op een bepaald niveau gehandhaafd.

Zo individueel als uw waardevolle bezittingen

Elke klant krijgt een specifieke installatie voor actieve brandvermijding - op maat van zijn concrete behoeften.

Veiligheid voor verschillende branches

Oxyreduct biedt oplossingen voor de beveiliging van verschillende toepassingsgebieden - van IT, opslag, logistiek, archieven tot musea.