• de
 • eu
 • en
 • nl
 • fr
 • es
 • pl
 • ch
 • ru
Fachkunden-Login

Gevaren herkennen en in ongunstige omstandigheden correct handelen

Met het gevarenmanagementsysteem op netwerkbasis VisuLAN® biedt WAGNER een oplossing voor een gestructureerde en overzichtelijke weergave van specifieke en gepaste maatregelen.

Prestatiekenmerken
 • Integratie
  autarkisch beheerde, veiligheidstechnische installaties en zoals zoals branddetectie- en blussystemen, videobewaking enz. (fabrikaatonafhankelijk)
 • Systeemspecifieke individuele informatie
  gekoppelde installaties centraal beschikbaar op netwerk bedienplaatsen
 • Gebruikersvriendelijkheid
  door duidelijke en uniforme weergave van status- en resultaatmeldingen
 • Doeltreffende ondersteuning
  van de alarmmeldingsorganisatie door het verstrekken van duidelijke instructies
 • Documentatie
  van procesresultaten met historie
Werkingsprincipe
 • Koppeling en integratie
  VisuLAN® integreert fabrikaatonafhankelijke, in de markt verkrijgbare systemen voor beveiliging en gebouwenbeheer systemen. Op deze manier wordt de specifieke basisinformatie van afzonderlijke fabrikanten met elkaar geïntegreerd. Ze staan met een centrale opstelling in verbinding en laten zich daar vandaan uit bedienen.
 • Grafische gebruikersinterface
  De overzichtelijke grafische gebruikersinterfaces kunnen individueel op specifieke incident types en op uw wensen afgestemd worden. De informatieverstrekking wordt duidelijk gestructureerd afgebeeld en is voor de gebruiker gemakkelijk te begrijpen. Schaalbare plattegronden maken het mogelijk snel de gevarenzone te lokaliseren.
 • Automatische besturing
  Voor verschillende situaties kunnen verschillende acties en sturingen ingesteld worden, die in een alarmsituatie uitgevoerd worden. Zo kan bijvoorbeeld de bediening van de lift ervoor zorgen dat deze naar een etage wordt gestuurd waar geen brandgevaar is.
 • Volledige documentatie
  Alle meldingen en handelingen worden volledig gedocumenteerd en kunnen benut worden als analyse en reconstructiehulpmiddel van de situatie.
Netwerkvorming

Door middel van een flexibel interfaceconcept kan een volledige integratie van alle veiligheidstechnische installaties en systemen plaatsvinden. Alle verzamelde statusvariabelen en bedrijfsparameters van de aan elkaar gekoppelde installaties en componenten staan op een centrale locatie in het netwerk ter beschikking.

 

Integratie van

 • TITANUS® rookaanzuigsystemen
 • Brandvermijdingssysteem OxyReduct®
 • Brandmeldcentrales
 • Blusinstallaties
 • Videobewaking
 • Toegangscontrole
 • Inbraakalarmsystemen
 • Overige veiligheidsrelevante installaties
Toepassingen

VisuLAN® kan overal worden ingezet waar een betrouwbaar crisisbeheer vereist is en een eenvoudige, eenduidige bewaking en bediening van veiligheidstechnische systemen op economisch haalbare wijze moet worden gerealiseerd.

 • uitgebreiden grondstukken met talrijke individuele locaties
 • woon- en bedrijvenparken
 • fabrieken
 • ziekenhuizen
 • rust- en verzorgingstehuizen
 • rekencentra
 • telecommunicatiecentrales
 • casino's

Hebt u vragen?
Wij helpen u graag.

WAGNER Nederland B.V.

Tel.: +31 346 5580 10

info@wagner-nl.com