• de
  • eu
  • en
  • nl
  • fr
  • es
  • pl
  • ch
  • ru
Fachkunden-Login

Planning en koppeling

Over gevaarlijke situaties dient van te voren nagedacht te worden. Alleen dan kan een dergelijke situatie vanaf het begin snel en foutloos onder controle worden gebracht. Het beste is het dat handelingen van te voren worden geprogrammeerd zodat ze in een gevaarlijke situatie automatisch uitgevoerd kunnen worden.

Geïntegreerd gevarenmanagement

Een geïntegreerde afstemming is in de regel alleen dan mogelijk wanneer alle relevante systemen aan elkaar gekoppeld zijn en de nodige informatie op één centrale locatie bij elkaar komen. Vanuit deze centrale komen dan de sturingen en duidelijke aanwijzingen voor de BHV'ers zodat de juiste handelingen ter schadebeperking uitgevoerd kunnen worden.

Mensen in gevaarlijke situaties

In gevaarlijke situaties is de mens de zwakste schakel, omdat in stress situaties, fouten dreigen en hij de gevolgen van zijn handelen niet altijd geheel overzien kan. Stelt u zich eens een bewaker voor die in paniek een compleet rekencentrum plat legt. Vragen we niet te veel van hem?

Hebt u vragen?
Wij helpen u graag.

WAGNER Nederland B.V.

Tel.: +31 346 5580 10

info@wagner-nl.com