• de
 • eu
 • en
 • nl
 • fr
 • es
 • pl
 • ch
 • ru
Fachkunden-Login

Vuur verstikken door lucht weg te nemen

Als zuurstof in de lucht wordt verdrongen, ontbreekt het vlammen de lucht om te ademen. Dan kunnen ze niet verder branden.

Voordeel

FirExting® gasblusinstallaties zijn door hun grote flexibiliteit vandaag wereldwijd al honderden malen succesvol geïnstalleerd. Daar waar door het gebruik van bluswater grote schade aan activa kan ontstaan, vormt de gasblustechniek als brandbeveiligingsoplossing een bijzonder zinvol alternatief.

 • recidu-vrij blussen
 • Beveiliging van ruimte, object en installatie zonder waterschade
 • Snelle herstart van processen na het blussen
 • Brandschade blijft beperkt tot het voor het blussen verantwoordelijke deel van de installatie
 • Blusgassen zijn elektrisch niet-geleidend, zodat
  a. geen gevaar voor personen bij elektrische installaties bestaat
  b. geen gevaar voor kortsluiting tijdens en na het blussen bestaat
Inert gas

Blussen door wegnemen van zuurstof

 

Bij de gasblustechniek FirExting® maakt WAGNER gebruik van de beproefde inerte gassen stikstof (N2), argon (Ar) of koolstodioxide (CO2)

 

De gasblustechniek berust vooral op het principe van wegnemen van zuurstof. Daarbij wordt door het toevoegen van gasvormige blusmiddelen aan de omgevingslucht het zuurstofgehalte zo sterk verminderd, dat het verbrandingsproces wordt onderbroken. Inerte gassen gaan geen chemische verbindingen aan en blussen daarom recidu-vrij.

 

 

Chemisch blusgas

Blussen door wegnemen van warmte

 

Chemische blusgassen (Novec 1230, FM 200) blussen branden vooral door warmte aan de brand te onttrekken. Bij het uitstromen vormen de blusgassen met de lucht een gasvormig mengsel. Dit mengsel van blusmiddel en lucht heeft een beduidend hogere warmtecapaciteit dan zuivere lucht. Door de aanwezigheid van het blusmiddel verliest het vuur meer warmte aan de omgeving. Daardoor koelt de verbrandingszone zo ver af, dat het vuur dooft.

Installatievoorbeeld
 • 1 Blusflessen; 2 Waarschuwingsinstallaties; 3 blaasmonden; 4 TITANUS®-rookaanzuigsysteem; 5 Aanzuig-buissysteem; 6 Blusstuurcentrale
Goedkeuring

Met een FirExting® gasblusinstallatie speelt u op veilig. De goedkeuringen en certificeringen bewijzen dat op indrukwekkende manier.

 • WAGNER is een door VdS-erkende producent en volgens ISO 9000:2000 gecertificeerde aanbieder van gasblusinstallaties.
 • Planning, installatie en onderhoud - alles uit één hand
 • VdS-goedgekeurde onderdelen, systemen en componenten
 • volgens de nieuwste DIN EN-richtlijnen gecertificeerd

Hebt u vragen?
Wij helpen u graag.

WAGNER Nederland B.V.

Tel.: +31 346 5580 10

info@wagner-nl.com