• de
 • eu
 • en
 • nl
 • fr
 • es
 • pl
 • ch
 • ru
Fachkunden-Login

Novec™ 1230: milieuvriendelijk en doeltreffend

Voordelen

Novec™ 1230 blust branden vooral door warmte aan het vuur te onttrekken. Bij het uitstromen reageert Novec™ 1230 met lucht en vormt zich een gasvormig mengsel.

 • Optimale schadebeperking door korte toevoertijd en snel bluseffect
 • Optimale benutting van waardevolle oppervlakken door compacte flessenbattery
 • Geringe verstoring van de bedrijfsprocessen tijdens de montage door beperkte installatieduur
 • Hoge milieuvriendelijkeid van blusmiddel
 • Overlevingduur in de atmosfeer slechts vijf dagen
 • Globaal aardopwarmingsvermogen (GWP-waarde) = 1
 • Veilig bruikbaar in zones waar zich personen bevinden
 • Hoge beschikbaarheid van het brandbeveilligingssysteem door snel opnieuw vullen
 • Niet elektrisch geleidend
Toepassingen
 • Rekencentra
 • IT- en telecominstallaties
 • Gegevensarchieven
 • Schakel- en verdeelkasten
 • Controllerruimten en bezette meet- en besturingsruimten

Hebt u vragen?
Wij helpen u graag.

WAGNER Nederland B.V.

Tel.: +31 346 5580 10

info@wagner-nl.com

Bijkomende informatie