• de
 • eu
 • en
 • nl
 • fr
 • es
 • pl
 • ch
 • ru
Fachkunden-Login

FM 200: zuiver en snel

FM 200 is een zuiver en snel blusmiddel dat geen schadelijke neveneffecten veroorzaakt.

Voordelen

De bluswerking van FM 200 is gebaseerd op warmteabsorptie in de vlam. Het wordt onder druk opgeslagen en in geval van brand als kleurloos glas voor het blussen toegevoerd.

 • Chemisch blusmiddel - als vervanging van halon bruikbaar
 • Hoge blusefficiëntie - lage blusmiddelconcentratie
 • Onschadelijk voor de ozonlaag (OPD=0)
 • Opstelling van de bluscilinder(s) direct in de buurt van de te blussen ruimte noodzakelijk
 • Bijzonder geschikt voor het blussen in kleine bluszones
Toepassingen
 • Rekencentra
 • IT- en telecominstallaties
 • Gegevensarchieven
 • Schakel- en verdeelkasten
 • Opslagplaatsen van waardevolle goederen of gevaarlijke stoffen
 • Transformatorruimten
 • Generatoren
 • Elektrische installaties
 • Machinebeveiliging
 • Drukpersen
 • Gasturbines

Hebt u vragen?
Wij helpen u graag.

WAGNER Nederland B.V.

Tel.: +31 346 5580 10

info@wagner-nl.com