• de
  • eu
  • en
  • nl
  • fr
  • es
  • pl
  • ch
  • ru
Fachkunden-Login

Beschermen bij brand

Opdat een brand kan ontstaan en het verder kan branden zijn brandstof, zuurstof en warmte-energie nodig. Als één van deze bestanddelen afwezig is, dooft de brand. De meeste blusprocedés berusten ofwel op het onttrekken van warmte-energie of zuurstof.

Het brandt - wat valt er te doen?

Het doel van elke brandbestrijding is het minimaliseren van schaden aan personen en voorwerpen. Belangrijk daarbij is enerzijds een zo snel mogelijk nemen van geschikte brandbestrijdingsmaatregelen na de branddetectie. Anderzijds moet de gebruikte blustechniek zelf zo veel mogelijk schade vermijden.

Gevolgschade door water

Water bezit uitstekende bluseigenschappen dankzij de zeer hoge warmteopnamecapaciteit, die de nodige warmte-energie aan de brand onttrekt. Desalniettemin kunnen gebouwen en installaties door bluswater beschadigd raken. In zones met hoge eisen aan de beschikbaarheid of onvervangbare activa is water als blusmiddel niet geschikt.

 

Gasvormige blusmiddelen: schade- en recidu-vrij

Voor de beveiliging van belangrijke bedrijfsafdelingen vormt het blussen met gassen de optimale oplossing, omdat door het blusmiddel zelf geen bijkomende schade ontstaat. Het blussen laat geen resten na, zodat bijvoorbeeld technische installaties gebruiksklaar blijven en kostbare voorwerpen (kunst, documenten, films) bewaard blijven.

 

Hebt u vragen?
Wij helpen u graag.

WAGNER Nederland B.V.

Tel.: +31 346 5580 10

info@wagner-nl.com