• de
 • eu
 • en
 • nl
 • fr
 • es
 • pl
 • ch
 • ru
Fachkunden-Login

Belangrijke minuten op het juiste moment

Schade minimaliseren

Snel zijn betekent schade minimaliseren. Een zo vroeg mogelijke branddetectie door rookaanzuigsystemen maakt een maximale schadebeperking mogelijk, omdat tegenmaatregelen veel vroeger worden genomen. De bescherming van personen, het handhaven van de inzetbaarheid van belangrijke technische systemen en de beveiliging van onvervangbare waardevolle voorwerpen zijn verzekerd. Een brand moet nog tijdens de beginfase veilig worden herkend om onverwijld doeltreffende tegenmaatregelen te kunnen nemen.

Continue bedreiging

Volgens statistieken breekt in Duitsland alle 2 minuten een brand uit. Materiële activa, bedrijfsprocessen, personen en het milieu worden steeds bedreigd. Een brand gaat in de regel gepaard met materiële en financiële schade die soms ook tot een faillissement kunnen leiden.

De voordelen van vroegtijdige branddetectie met TITANUS®

 • tijdvoordeel tegenover normale puntmelders door veilige en vroegtijdige alarmering 
 • rookaanzuigsystemen zijn 'vals alarm-veilig' bij stof, vuil, uitlaatgassen, vocht enz.
 • vroege detectie in moeilijke omstandigheden (bij ongunstige luchtstromen, slechte toegankelijkheid enz.)
 • betrouwbaarheid bij extreme weersomstandigheden
 • rookaanzuigsystemen beperken de architecturale mogelijkheden niet
 • eenvoudige toegangsmogelijkheden beperken de inspectiekosten

Hebt u vragen?
Wij helpen u graag.

WAGNER Nederland B.V.

Tel.: +31 346 5580 10

info@wagner-nl.com

Bijkomende informatie