• de
  • eu
  • en
  • nl
  • fr
  • es
  • pl
  • ch
  • ru
Fachkunden-Login

Privacybeleid van WAGNER Group

Door middel van onze websites verzamelen wij geen persoonlijke gegevens (bijv. namen, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen), behalve wanneer u ons die gegevens vrijwillig ter beschikking stelt (bijv. door registratie, contact) of ermee akkoord gaat, of wanneer de respectieve wettelijke bepalingen dit toelaten.

 

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens en uw privésfeer zeer serieus. Daarom is het naleven van de bepalingen van het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) voor ons vanzelfsprekend. Het doel van deze wetgeving bestaat erin, individuen ervoor te behoeden, dat zij door de omgang met hun persoonlijke gegevens in hun privacy worden geschaad.

 

Natuurlijk kunt u het gebruik van uw gegevens verbieden, voor zover deze niet voor het uitvoeren van een contractuele overeenkomst noodzakelijk zijn. Voor zulke herroeping van het gebruik volstaat een e-mail aan info@wagner.de. U ontvangt dan de bevestiging via dezelfde communicatie zodra dit in ons systeem is gewijzigd.

 

1. Doel:

De door u ter beschikking gesteld persoonlijke gegevens gebruiken wij algemeen om uw vragen te beantwoorden, uw orders te bewerken of u toegang te verschaffen tot bepaalde informatie of aanbiedingen. Bovendien kan het voor het onderhouden van klantrelaties nodig zijn dat wij uw persoonlijke gegevens opslaan, verwerken en aan onze wereldwijde dochtermaatschappijen/vestigingen meedelen, om beter op uw wensen te kunnen ingaan of om onze producten en diensten te verbeteren; of dat wij (of een derde in onze opdracht) deze persoonlijke gegevens gebruikt om u over aanbiedingen van WAGNER Group GmbH, die wij in het kader van uw zakelijke activiteit nuttig achten, te informeren, of om online enquêtes af te nemen, om de opdrachten en bestellingen van onze klanten beter te kunnen behandelen.  Natuurlijk respecteren wij het wanneer u uw persoonlijke gegevens niet ter ondersteuning van onze klantrelatie (vooral voor doeleinden van direct marketing of marktonderzoek) wilt meedelen. Wij zullen noch uw persoonlijke gegevens aan derden verkopen, noch op andere wijze commercialiseren.

 

2. Veiligheidsmaatregelen

Wij hebben tal van voorzorgsmaatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen, om uw persoonlijke gegevens tegen onopzettelijk of onrechtmatig wissen, wijzigen, of tegen verlies en tegen onrechtmatige distributie of onrechtmatige raadpleging te beschermen.

 

3. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst voor webanalyse van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogeh. "Cookies", tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS doorgestuurd en aldaar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de website-exploitant samen te stellen en om bijkomende aan het websitegebruik en het internetgebruik gekoppeld diensten aan te bieden. Deze informatie zal Google in voorkomend geval ook aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. U kunt de installatie van de cookies door middel van een instelling in uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op, dat u in dit geval niet over alle functies van de website kunt beschikken. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met het verwerken van de via u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het daartoe beoogde doel. De gegevensverwerking en -opslag kan te allen tijde in de toekomst herroepen worden.

U kunt het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen (door Opt-Out-Cookie), door op de volgende link te klikken: Uitschakelen van Google Analytics

Meer informatie hierover vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html of onder https://www.google.com/intl/nl/policies/. Voorts wijzen wij u erop dat op deze website Google Analytics met de code „gat._anonymizeIp();“ werd uitgebreid, om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te garanderen.