Brandbestrijding met FirExting®

Een sluitend totaalconcept betekent voor WAGNER de juiste keuze en verbinding van alle noodzakelijke brandbeveiligingstechnieken. Daarom moet naast een optimale branddetectie ook de optimale blustechniek worden ingezet: de gasblustechniek.

Beschermen bij brand

Een brand moet zo snel mogelijk worden bestreden om brandschade te minimaliseren. Tijdens het blussen krijgt de bescherming van de inboedel de hoogste prioriteit.

Schadevrije brandbestrijding

Na het beschermen van personen en gebouwen is het veiligstellen van de beschikbaarheid van dure installaties een beslissend voordeel van de blusgastechniek.

Brandbestrijdingsproducten

Met stikstof, argon, CO2, Novec1230 en FM-200 staat ook in bijzondere omstandigheden altijd het juiste gasblusmiddel ter beschikking.