Compacte brandbeveiliging

Netwerk-, server- en schakelkasten in IT-centra zijn vaak decentraal opgesteld en verrichten zo nagenoeg onbewaakt hun werkzaamheden. Daarom kan in geval van brand het voortbestaan van de exploitatie in gevaar worden gebracht.

Met TITANUS RACK·SENS® biedt WAGNER voor deze toepassing een speciale kastbewaking, die vroegtijdig een brand kan detecteren en ook kan blussen.

Risicoanalyse
  • in geklimatiseerde en afgesloten serverkasten heerst een bijzonder hoog brandrisico door de hoge energiedensiteit van de aldaar actieve elektrische apparaten
  • het voor IT-centra typische brandgevaar schuilt vooral in smeulbrand door kortsluitingen of technische defecten, die meestal pas ontdekt worden wanneer de brandschade al is opgetreden
  • het gebruik van normale brandbeveiligingssystemen vereist in geval van brand het spanningsvrij schakelen
  • imagoschade, verlies van marktpositie
Definitie van het doel van de beveiliging
  • Beveiliging van de deels uiterst gevoelige gegevens en processen door tijdige tegenmaatregelen, zoals blussen (optioneel) binnenin de server-/schakelkast gegevens beveiliging via soft-Shutdown of virtueel serverbeheer (Live Migration).
  • Vermijden van branduitbreiding in een serverkast door het gebruik van actieve branddetectie en blussen in de serverkast
  • Bescherming van hoge investeringen in IT-installaties tegen brand of schade door blusmiddelen
Oplossing

TITANUS RACK·SENS®
tot 2.000 keer gevoeliger dan normale rookdetectors
optionele blus unir voor gericht blussen van objecten