• de
  • eu
  • en
  • nl
  • fr
  • es
  • pl
  • ch
  • ru
Fachkunden-Login

Colofon

WAGNER Group GmbH
Schleswigstraße 1-5
30853 Langenhagen


Tel: +49 511 97383 0
Fax: +49 511 97383 140

 
Mail: info@wagner.de
Web: www.wagner.eu


Directie:
Dipl.-Ing. Werner Wagner
Dipl.-Ing. Torsten Wagner


Handelsregister Amtsgericht Hannover
HRB 202288
btw-nr. (conform. § 27a Duitse btw-wetgeving): DE 257266621

 

Copyright

© Copyright 2012 WAGNER Group GmbH. Alle rechten voorbehouden

 

Teksten, afbeeldingen, video's, grafieken en andere werken, met inbegrip van hun volgorde op deze website, zijn aan het auteursrecht en andere wetgeving onderhevig. Ze mogen als geheel of ten dele alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden worden gebruikt, voor zover het auteursrecht dit toelaat.

 

Merknamen

 

WAGNER®, TITANUS®, RACK·SENS®, MICRO·SENS®, SUPER·SENS®, PRO·SENS®, TOP·SENS®, OxyReduct®, FirExting®, VisuLAN® zijn geregistreerde handelsmerken van WAGNER Group GmbH. Elk herkenbaar gebruik van een merknaam mag uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming van WAGNER Group GmbH plaatsvinden.

 

Aansprakelijkheid als uitgever

 

WAGNER Group GmbH (hierna WAGNER) heeft alle informatie en bestanddelen van deze website naar eer en geweten samengesteld. De hierin weergegeven inhoud houdt geen enkele garantie actualiteit, juistheid, volledigheid en kwaliteit in. De inhoud is vrijblijvend en dient alleen voor uw persoonlijke informatieverstrekking en is geen persoonlijk advies.

 

Voorbehoud van wijzigingen

 

WAGNER behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of aanvullingen van de informatie en bestanddelen van deze website uit te voeren.

 

Beperking van aansprakelijkheid

 

Claims die betrekking hebben op schade van materiële of conceptuele aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de website ontstaan, zijn principieel uitgesloten, voor zover van de kant van WAGNER geen schuldig verzuim of grove nalatigheid kan worden aangetoond, en het plichtsverzuim niet het leven, het lichaam, de gezondheid of claims volgens de productaansprakelijkheidswetgeving betreft. Hetzelfde geldt voor plichtsverzuim van onze agenten.

 

Verwijzingen (hyperlinks) naar websites van derden

 

WAGNER kan bij directe of indirecte verwijzing naar externe internetsites ("links") niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan. Voor inhoud die in strijd is met de wet, verkeerd of onvolledig is, en vooral voor schade die uit het gebruik of niet-gebruik van de op die wijze voorgestelde informatie ontstaat, kan alleen de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen werd, aansprakelijk worden gesteld. Op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van de gelinkte/gekoppelde pagina's heeft WAGNER geen enkele invloed en kan het daarvoor ook niet aansprakelijk worden gesteld.


Naar het privacybeleid

Concept, design en uitvoering.

 

wendweb GmbH
Werftstraße 17
30163 Hannover
Deutschland


www.wendweb.de