• de
 • eu
 • en
 • nl
 • fr
 • es
 • pl
 • ch
 • ru
Fachkunden-Login

Veilige opslag van gevaarlijke stoffen

In opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen worden de risico's nog groter. Brandbeveiliging volgens de normen bereikt hier al gauw zijn grenzen. Meer veiligheid hierbij biedt ons actief brandpreventiesysteem OxyReduct® en de CO2-blussing voor zeer ontvlambare stoffen. Ze zorgen er op uiterst betrouwbare wijze voor, dat een brand zich zelfs niet kan verspreiden.

Risicoanalyse
 • opslag van extreem brandbare en zeer gevaarlijke stoffen met zeer lage ontvlambaarheidsgrensen.
 • materialen of hun verbrandingsresten kunnen heftig reageren of zelfs giftig zijn
 • stijgende brandgassen laten hoger gelegen goederen ontvlammen
 • rook en roet vervuilen opgeslagen goederen die niet door vlammen worden aangetast
 • sterk bemoeilijkte brandbestrijding door
  • gevaar van vergiftiging door gevaarlijke stoffen
  • explosiegevaar
  • vallende brokstukken
  • beperkte toegang
 • de gevolgen van de brand zijn naast pijnlijke bedrijfsonderbrekingen vaak ook totaal verlies en milieuschade
Definitie van het doel van de beveiliging
 • behoud van de ononderbroken leveringscapaciteit en beschikbaarheid van goederen
 • geen beschadiging van de goederen en installaties door brand, roet of bluswater
 • duurzame brandbeveiliging zonder belemmering van het personeel, schade aan gebouwen, goederen, verstoring van de goederenstroom en de magazijntechniek
Oplossing

Het brandbeveiligingsconcept in meerdere fasen bestaande uit TITANUS®-rookaanzuigsystemen en het brandpreventiesysteem OxyReduct® biedt een grote doeltreffendheid:

 • Gemeenschappelijke opslag van producten uit verschillende categorieën gevaarlijke stoffen
 • Meer veiligheid voor mensen door minimaal gebruik van CO2

De pluspunten van het beveiligingsconcept met verscheidene fasen:

 • Aanzienlijke vermindering van het brandrisico
 • Noodzakelijke CO2-blusmiddelen worden maximaal beperkt
 • Onderdrukking van de meeste ontvlammingsbronnen
 • Beheersing van het restrisico door een CO2-meter

Referentie (Selectie)

Gallery

Heft u vragen?
Wij helpen u graag.

WAGNER Nederland B.V.

Tel.: +31 346 5580 10

info@wagner-nl.com