• de
 • eu
 • en
 • nl
 • fr
 • es
 • pl
 • ch
 • ru
Fachkunden-Login

Magazijnbakken vormen een groot gevaar

De beveiliging van gestandaardiseerde magazijnbakken van kunststof vormt een bijzondere uitdaging. Deze kunnen alleen door een doeltreffend brandbeveiligingsconcept worden beveiligd.

Risicoanalyse
 • typische brandoorzaken zijn kortsluitingen bij magazijnautomaat, in onder spanning staande leidingen en in schakelkasten.
 • zeer hoge vuurbelasting bij magazijnbakken
 • magazijnbakken bestaan uit polypropyleen (PP), dat een vergelijkbare calorische waarde als diesel of benzine heeft.
  • het kunststof PP gedraagt zich bij een magazijnbrand zeer dynamisch, net als een brandbare vloeistof en bevordert aldus een snelle uitbreiding van de brand
  • binnen enkele minuten smelt het PP, waarna het brandende druppels regent zodat een snelle, brandnitbreiding ontstaat
 • magazijnhoogten van meer dan 40 meter en de beperkte tussenruimte vormen de ideale omstandigheden voor uitbreiding van de brand
  • stijgende brandgassen laten hoger gelegen goederen ontvlammen
  • enkele minuten volstaan al voor een doorslag door het dak van de hal
 • rook en roet vervuilen opgeslagen goederen die niet door vlammen worden aangetast
 • sterk bemoeilijkte brandbestrijding door
  • magazijnhoogte en magazijndichtheid
  • stilstaande magazijnautomaat
  • vallende brokstukken
  • beperkte toegang
 • de gevolgen van de brand zijn naast pijnlijke bedrijfsonderbrekingen vaak ook totaal verlies en milieuschade
Definitie van het doel van de beveiliging
 • behoud van de ononderbroken leveringscapaciteit en beschikbaarheid van goederen
 • geen beschadiging van de goederen en installaties door brand, roet of bluswater
 • duurzame brandbeveiliging zonder belemmering van het personeel, schade aan gebouwen, goederen, verstoring van de goederenstroom en de magazijntechniek
Oplossing

Het op maat ontwikkelde brandbeveiligingspakket van één leverancier: van het brandpreventiesysteem OxyReduct®, via het TITANUS® vroegtijdig branddetectiesysteem in combinatie met OxyReduct® als brandvermijdingssysteem en FirExting® als snelle verlaging, tot het geïntegreerde gevarenmanagement met VisuLAN®.

  

Brandpreventiesysteem OxyReduct®
Zuurstof verlagen - Veiligheid verhogen: OxyReduct® geeft vlammen geen kans

  

TITANUS® Vroegtijdige branddetectie
tot 2000 keer gevoeliger dan normale rookdetectors

  

FirExting® Brandbestrijding
Blussen met chemische en inerte gassen

  

Gevarenmanagementsysteem VisuLAN®
Perfect georganiseerd en alles onder controle

Heft u vragen?
Wij helpen u graag.

WAGNER Nederland B.V.

Tel.: +31 346 5580 10

info@wagner-nl.com