• de
 • eu
 • en
 • nl
 • fr
 • es
 • pl
 • ch
 • ru
Fachkunden-Login

Brandbeveiliging in extreme omstandigheden

Ondanks een temperatuur van –26 °C heerst in diepvriesmagazijnen door de extreem droge lucht een bijzonder groot brandgevaar. Gelijktijdig zijn branddetectie en -bestrijding problematisch. De condenserende luchtvochtigheid en de negatieve temperaturen verstoren de werking van normale rookdetectors, die slechts tot -20°C functioneren. Het blussen met vorstbestendig bluswater kan bovendien de goederen besmetten. Maar ook in deze extreme omstandigheden bieden wij betrouwbare oplossingen voor uw magazijn, zonder de problemen die gepaard gaan met normale systemen.

Risicoanalyse
 • typische brandoorzaken zijn defecten aan de magazijnautomatisering, in schakelkasten en ontdooiapparatuur.
 • verhoogd brandgevaar door de extreem droge lucht
 • hoge vuurbelasting bij verpakkingen uit karton, folie en vethoudende goederen
 • condenserende luchtvochtigheid en negatieve temperaturen verstoren de werking van normale rookdetectors
 • magazijnhoogten tot 40 meter en de beperkte tussenruimte vormen de ideale omstandigheden voor uitbreiding van de brand
  • stijgende brandgassen laten hoger gelegen goederen ontvlammen
  • enkele minuten volstaan al voor een doorslag door onder het dak van de hal
 • rook en roet vervuilen opgeslagen goederen die niet door vlammen worden aangetast
 • sterk bemoeilijkte brandbestrijding door
  • magazijnhoogte en magazijndichtheid
  • vallende brokstukken
  • beperkte toegang
 • de gevolgen van de brand zijn naast pijnlijke bedrijfsonderbrekingen vaak ook totaal verlies en milieuschade
Definitie van het doel van de beveiliging
 • behoud van de ononderbroken leveringscapaciteit en beschikbaarheid van goederen
 • geen beschadiging van de goederen en installaties door brand, roet of bluswater met additieven tegen vorst
 • duurzame brandbeveiliging zonder belemmering van het personeel, schade aan gebouwen, goederen, verstoring van de goederenstroom en de magazijntechniek
Oplossing

Het op maat ontwikkelde brandbeveiligingspakket van één leverancier: van het brandpreventiesysteem OxyReduct®, via het TITANUS® vroegtijdig branddetectiesysteem in combinatie met OxyReduct® als brandvermijdingssysteem en FirExting® als snelle verlaging, tot het geïntegreerde gevarenmanagement met VisuLAN®.

 

Brandpreventiesysteem OxyReduct®
Zuurstof verlagen- Veiligheid verhogen: OxyReduct® geeft vlammen geen kans

 

TITANUS® Vroegtijdige branddetectie
tot 2000 keer gevoeliger dan normale rookdetectors

 

FirExting® Brandbestrijding
Blussen met chemische en inerte gassen

 

Gevarenmanagementsysteem VisuLAN®
Perfect georganiseerd en alles onder controle

Referentie (Selectie)

Gallery

Heft u vragen?
Wij helpen u graag.

WAGNER Nederland B.V.

Tel.: +31 346 5580 10

info@wagner-nl.com