• de
 • eu
 • en
 • nl
 • fr
 • es
 • pl
 • ch
 • ru
Fachkunden-Login

Bijzondere uitdagingen in magazijnen

Moderne hoogbouwmagazijnen zorgen door hun compacte bouwwijze, hoogte en de opgeslagen goederen voor bijzonder gunstige omstandigheden voor een snelle uitbreiding van brand. In het slechtste geval heeft de brandweer geen kans bij het bestrijden van een brand. Preventie is dan ook een basisbehoefte.

Risicoanalyse
 • typische brandoorzaken zijn kortsluitingen bij magazijnautomaat, in onder spanning staande leidingen of in schakelkasten.
 • karton, papier, folie, olie en houten pallets zorgen voor een hoge vuurbelasting
 • magazijnhoogten tot 40 meter en de beperkte tussenruimte vormen de ideale omstandigheden voor een dynamische uitbreiding van de brand (schoorsteeneffect)
  • stijgende brandgassen verhitten hoger gelegen goederen en laten ze ontvlammen
  • enkele minuten volstaan al voor een doorslag tot onder het dak van de hal
 • rook en roet vervuilen opgeslagen goederen die niet door vlammen worden aangetast
 • sterk bemoeilijkte brandbestrijding door
  • magazijnhoogte en magazijndensiteit
  • stilstaande magazijnautomaat
  • vallende brokstukken
  • beperkte toegang
 • de gevolgen van de brand zijn naast pijnlijke bedrijfsonderbrekingen vaak ook totaal verlies en milieuschade
Definitie van het doel van de beveiliging
 • behoud van de ononderbroken leveringscapaciteit en beschikbaarheid van goederen
 • geen beschadiging van de goederen en installaties door brand, roet of bluswater
 • duurzame brandbeveiliging zonder belemmering van het personeel, schade aan gebouwen, goederen, verstoring van de goederenstroom
Oplossing

Het op maat ontwikkelde brandbeveiligingspakket van één leverancier: van het brandpreventiesysteem OxyReduct®, via het TITANUS® vroegtijdig branddetectiesysteem in combinatie met OxyReduct® als brandvermijdingssysteem en FirExting® als snelle verlaging, tot het geïntegreerde gevarenmanagement met VisuLAN®.

 

Brandpreventiesysteem OxyReduct®
Zuurstof verlagen - Veiligheid verhogen: OxyReduct® geeft vlammen geen kans

 

TITANUS® Vroegtijdige branddetectie
tot 2000 keer gevoeliger dan normale rookdetectors

 

FirExting® Brandbestrijding
Blussen met chemische en inerte gassen

 

Gevarenmanagementsysteem VisuLAN®
Perfect georganiseerd en alles onder controle

Referentie (Selectie)

Gallery

Heft u vragen?
Wij helpen u graag.

WAGNER Nederland B.V.

Tel.: +31 346 5580 10

info@wagner-nl.com