• de
 • eu
 • en
 • nl
 • fr
 • es
 • pl
 • ch
 • ru
Fachkunden-Login

De betere brandbeveiliging zodat u kunt blijven leveren

Goederen moeten tegenwoordig dag en nacht beschikbaar zijn - in vele gevallen just-in-time. Moderne hoogbouwmagazijnen houden rekening met deze nieuwe voorschriften. Gelijktijdig stijgt daardoor echter ook de afhankelijkheid van talloze productieprocessen: door het zich richten op individuele, grote logistieke centra stijgt in geval van brand ook het risico van een complete bedrijfsstilstand langs de volledige leverketen. Het uitvallen moet dan ook absoluut worden vermeden.

Risicoanalyse
 • Technische defecten aan elektrische apparaten in zowel schakel- als regelkasten, aan elektrische motoren, hun batterijen, of aan koelinstallaties en ontdooiingsapparaten in koelmagazijnen, maar ook bij het lassen en slijpen tijdens reparatiewerkzaamheden, verhogen het brandrisico.
 • Vonken kunnen meegezogen worden en zich ongemerkt na uren tot een uitgestrekte brand ontwikkelen.
 • Ook met krimpfolie omwikkelde goederen en pallets, evenals bestraalde goederen kunnen tot het ontstaan van brand leiden.
 • Hoge vuurbelasting door folie- en kartonnen verpakkingen, net als houten pallets en kunststof vaten
 • Versnelde vuuruitbreiding door opstijgende brandgassen in nauwe tussenruimten, zodat het heel snel tot een doorslag onder het plafond kan leiden
 • Bemoeilijkte brandbestrijding door plaatsgebrek en hoogte van het magazijn, gevaar voor instorting en vallende voorwerpen
Beschermingsdoel
 • behoud van de ononderbroken leveringscapaciteit en beschikbaarheid van goederen
 • geen beschadiging van de goederen en installaties door brand, roet of bluswater
 • duurzame brandbeveiliging zonder belemmering van het personeel, schade aan gebouwen, goederen, verstoring van de goederenstroom en de magazijntechniek
Oplossing

Het op maat ontwikkelde brandbeveiligingspakket van één leverancier: van het brandpreventiesysteem OxyReduct®, via het TITANUS® vroegtijdig brandvermijdingssysteem in combinatie met OxyReduct® als brandbestrijdingssysteem  en FirExting® als snelle verlaging, tot het geïntegreerde gevarenmanagement met VisuLAN®.

 

Brandpreventiesysteem OxyReduct®
Zuurstof verlagen - Veiligheid verhogen: OxyReduct® geeft vlammen geen kans

 

TITANUS® Vroegtijdige branddetectie
tot 2000 keer gevoeliger dan normale rookdetectors

 

FirExting® Brandbestrijding
Blussen met chemische en inerte gassen

 

Gevarenmanagementsysteem VisuLAN®
Perfect georganiseerd en alles onder controle

Voorbeeld
 • 1 beveiligde ruimte 2 Toevoerleiding stikstof 3 techniek ruimte 4 Stikstofproductie 5 OxyControl bedieningscentrale
Gevalsstudie

apetito AG

Een investering in de toekomst
Bij apetito zit je op rozen. De markt- en innovatieleider biedt diepvriesproducten en -systemen aan, zowel voor klein- als voor grootkeukens, en voor de levensmiddelenhandel. Op basis van de positieve ontwikkeling op de diepvriesmarkt houdt het bedrijf rekening met een verder stijgende vraag. De bouw van een nieuw hoogbouwmagazijn voor diepvriesproducten in Rheine houdt hier al rekening mee. 6.000 pallets met ongeveer drie miljoen diepvriesmenu's zijn op een oppervlakte van 960 vierkante meter opgeslagen. Dankzij een volautomatisch magazijnsysteem vindt er alle 14 dagen een volledige rotatie van de voorraad plaats. Een dergelijk toekomstgerichte magazijntechniek alleen is geen waarborg voor een stabiele logistiek.

Actief branden vermijden
Met het brandpreventiesysteem OxyReduct® van WAGNER Group GmbH uit Langenhagen koos men bij apetito voor een innovatief brandbeveiligingsconcept, dat actief branden kan vermijden. In tegenstelling tot normale oplossingen bestrijdt het door het VdS goedgekeurde systeem niet de brand zelf, maar is het al op een veel vroeger tijdstip actief. Het vermijdt het resultaat van een brand al op voorhand.

Het werkingsprincipe is even geniaal als eenvoudig. Het principe van OxyReduct® is, dat de brandbaarheid van veel vaste stoffen bij een daling van het zuurstofgehalte vermindert. De toevoer van stikstof in het hoogbouwmagazijn voor diepvriesproducten en de daaraan gekoppelde veiligheidszone zorgt voor een gecontroleerde vermindering van het zuurstofgehalte. Door de continue bewaking van het restzuurstofgehalte wordt de atmosfeer in het 31.500 kubieke meter grote magazijn constant op de waarde gehouden waarbij de aldaar aanwezige brandstoffen niet meer kunnen branden. Daartoe behoren zowel elektrische leidingen, kartonnen verpakkingen, kunststof menuschalen, alsook verpakkingsmaterialen en houten pallets. Ondanks de gecontroleerde zuurstofvermindering blijft het mogelijk om het magazijn te betreden.
Een groot voordeel bij het gebruik van OxyReduct® in de diepvrieszones van apetito AG bestaat erin dat het afdichten van het magazijn achterwege kan worden gelaten. Diepvrieszones beschikken om technische redenen reeds over een hoge dichtheid van de gebouwstructuur.
Een verdere vermindering van de lekkagewaarden vindt plaats dankzij het aanvoeren en verzenden van goederen via laadsluizen en het laden van vrachtwagens in laadzones met snelloopdeuren.
Met OxyReduct® kon voor het hoogbouwmagazijn voor diepvriesproducten in Rheine een uitstekend concept voor actieve brandpreventie worden gerealiseerd. Met het brandpreventiesysteem OxyReduct® biedt WAGNER een innovatief en wereldwijd reeds honderdmaal beproefde technologie aan. Samen met het branddetectiesysteem TITANUS®, het brandbestrijdingssysteem FirExting® en het gevarenmanagementsysteem VisuLAN® vormt OxyReduct® een belangrijke bouwsteen van een integrale, preventieve brandbeveiligingsoplossing van de firma WAGNER.

Heft u vragen?
Wij helpen u graag.

WAGNER Nederland B.V.

Tel.: +31 346 5580 10

info@wagner-nl.com