• de
 • eu
 • en
 • nl
 • fr
 • es
 • pl
 • ch
 • ru
Fachkunden-Login

Actieve brandpreventie voor Green-IT

Het gebruik van energiezuinige Green-IT-oplossingen wint voortdurend aan belang. Voor de exploitant van dergelijk IT-centrum is er in toenemende mate behoefte aan speciaal daarop afgestemd brandbeveiligingsoplossingen. Met het actieve brandpreventiesysteem OxyReduct® kan een maximale veiligheid op het niveau van brandbeveiliging worden gerealiseerd , om de continue beschikbaarheid van de IT-infrastructuur bijv. met Kyoto-koeling te verzekeren. Dit systeem overtuigt ook op het vlak van energiezuinigheid.

Risicoanalyse
 • milieuvriendelijke Green-IT-techniek bij de klimaatregeling in rekencentra
  • koelsysteem bijv. met het product KyotoCooling©
  • nieuwe uitdaging voor de brandbeveiliging
  • koelmethode vereist speciaal ontwikkelde brandbeveiligingsoplossing
  • hoge drukverschillen leiden tot grote lekkages
 • Eisen aan brandveiligheid: het gebruik van conventionele blusinstallaties met inerte of chemische gassen is niet mogelijk omdat:
  • door lekverliezen bij de rotatiewarmtewisselaar verse lucht binnenstroomt
  • de noodzakelijke standtijd (conform het voorkomen van schade volgens VdS ) niet kan worden gewaarborgd
  • in geval van brand het spanningsvrij schakelen noodzakelijk is, om herontsteking te voorkomen
Definitie van het doel van de beveiliging
 • IT-brandbeveiligingsoplossing voor de ecologische Kyoto-koeling, waarbij het IT-centrum bij brand niet spanningsvrij moet worden geschakeld
 • verzekeren van 24/7-beschikbaarheid (Zero Downtime)
 • beveiliging van uiterst gevoelige gegevens
Oplossing
 • integraal brandbeveiligingsconcept met het actieve brandpreventiesysteem OxyReduct®
 • de beschikbaarheid van het IT-centrum wordt verzekerd door vroegtijdige branddetectie en preventieve brandvermijding.

1e Alarmfase

 • Het TITANUS®-rookaanzuigsysteem detecteert een beginnende brand, twee gram stoffelijke brandresten leiden zelfs bij hoge luchtsnelheden ertoe, dat een hoofdalarm wordt gegeven.
 • door het toevoeren van stikstof uit gasflessen wordt het zuurstofgehalte in een ruimte van 20,9 vol.-%  naar 16,0 vol.-% verminderd
 • de zuurstofconcentratie wordt door het brandpreventiesysteem OxyReduct® continu op dit niveau gehouden
 • lekverlies bij de rotatiewarmtewisselaar wordt gecompenseerd

2e Alarmfase

 • Wordt door het rookaanzuigsysteem meer rook gedetecteerd, volgt een twee alarmfase
 • de zuurstof in de ruimte wordt tot een doelconcentratie van 13,5 vol.-% verminderd en gehandhaafd
 • bij het activeren van de brandbeveiligingsinstallatie moet de IT-zone niet spanningsvrij worden geschakeld, zodat ze ononderbroken blijft functioneren en de gegevens en de beschikbaarheid verzekerd blijven