• de
 • eu
 • en
 • nl
 • fr
 • es
 • pl
 • ch
 • ru
Fachkunden-Login

Maximale brandbeveiliging bij hoge vuurbelasting

Onvervangbare documenten, museumstukken, gegevens of gelijkaardige objecten worden in archieven bewaard. De hoge vuurbelasting van de objecten vereist een bijzonder veilig brandbeveiligingsconcept. Daarom moet preventieve brandbeveiliging dan ook op de eerste plaats komen, om onvervangbare zaken onvoorwaardelijk voor het nageslacht te bewaren.

Risicoanalyse
 • gemakkelijk brandbare museumstukken uit bijv. papier, karton, hout, textiel of in de vorm van gegevensdragers kunststof onderdelen
 • snelle uitbreiding van een brand door dicht opeengepakte archiefstukken in een ruimte
 • de kleinste hoeveelheid rook en schadelijk roet volstaan al om de gevoelige, onvervangbare zaken te beschadigen
 • vernietiging van museumstukken door het gebruik van bluswater
Definitie van het doel van de beveiliging
 • zo vroeg mogelijke branddetectie
 • behoud van onvervangbare documenten, kunstvoorwerpen, museumstukken, gegevensdragers en gegevens
 • geen besmetting van de omgeving en goederen door roet
 • geen beschadiging door brand of bluswater
 • duurzame brandbeveiliging zonder verstoring van de toegankelijkheid van de archiefruimten
Oplossing

Het op maat ontwikkelde brandbeveiligingspakket van één leverancier: van het brandpreventiesysteem OxyReduct®, via het TITANUS® vroegtijdig branddetectiesysteem in combinatie met OxyReduct® als brandvermijdingssysteem en FirExting® als snelle reductie, tot het geïntegreerde gevarenmanagement met VisuLAN®.

 

Brandpreventiesysteem OxyReduct®
Zuurstof verlagen - Veiligheid verhogen: OxyReduct® geeft vlammen geen kans

 

TITANUS® Vroegtijdige branddetectie
tot 2000 keer gevoeliger dan normale rookdetectors

 

Gevarenmanagementsysteem VisuLAN®
Perfect georganiseerd en alles onder controle

Heft u vragen?
Wij helpen u graag.

WAGNER Nederland B.V.

Tel.: +31 346 5580 10

info@wagner-nl.com